photo-1512909006721-3d6018887383

Hyrje dhe Profili i Kompanisë T.N.T EXPRESS ALBANIA SHPK

T.N.T EXPRESS ALBANIA operon në Shqipëri që nga viti 1995. Zyra qendrore ndodhet në Rrugën e Mine Peza Nr 2 ,Tirane dhe në zonën Zogu I Zi.

Fakte Nga T.N.T EXPRESS ALBANIA SHPK :

T.N.T EXPRESS ALBANIA punon në SHQIPËRI Me një staf profesional dhe një numër të madh automjetesh në përdorim, T.N.T EXPRESS ALBANIA është  një nga shërbimet postare më medha në Shqipëri.

T.N.T EXPRESS ALBANIA tashmë ka 30 makina, 25 motoçikleta dhe 95 korrier , Shperndares ne gjithe Shqiperine.

T.N.T EXPRESS ALBANIA mbulon me sherbim postar 100% të të gjithë territorit shqiptar dhe 100 % të popullsisë.

T.N.T EXPRESS ALBANIA po punon shumë për të rritur aftësinë e saj për shërbime cilësore.

Shërbimi postar “ DERE me DERE i T.N.T Express Albania Shpk është një nga shërbimet më të sakta dhe korrekte të ofruara ndonjëherë ne Shqiperi.

T.N.T EXPRESS ALBANIA në Zyrën Qendrore ka 30 punonjës ,te cilet Kujdesen per mbarevajtjen e rrjetit operacional .

T.N.T EXPRESS ALBANIA Organizon Terheqjen e dërgesave postare tek adresa e derguesit gjatë 7 diteve te javes dhe 24 ore,Gjithashtu eshte ne dispozicion te kërkesës së klientit.

T.N.T EXPRESS ALBANIA ofron raporte Ditore , javore dhe Mujor për dërgimin e dërgesave postare .

T.N.T EXPRESS ALBANIA i Ofron klientit Konoten shoqeruese te dergesave  pa pagesë shtesë.

T.N.T EXPRESS ALBANIA  Kryen dorëzimin e dërgesave Postare brenda rrjetit të organizuar në territorin e Shqiperise dhe Jashte Saj.

T.N.T EXPRESS ALBANIA eshte e angazhuar të punësojë në çdo kohë e punonjës me nivel të lartë të njohurive dhe përvojës profesionale për shërbim efektiv dhe efikas .

T.N.T EXPRESS ALBANIA është e regjistruar prane institucioneve Shqipetare perkatese dhe përgjegjëse për të gjitha detyrimet lidhur me sigurimet shoqërore lokale dhe rregulloret tatimore.

Aktiviteti i T.N.T EXPRESS ALBANIA SHPK

Kryerja e sherbimeve postare te llojeve te ndryshme, dergesave postare, si zarfe,dokumenta ose ngarkesa te ndryshme nepermjet tokes, detit dhe ajrit, ne Shqiperi dhe jashte saj.Ushtrimi i veprimtarise se transportit ajror, detar e tokesor te udhetareve dhe mallrave brenda dhe jashte Republikes se territorit te Shqiperise per vete dhe per te trete. Ushtrimi i veprimtarise si agjensi doganore.Ushtrimi i veprimtarise si agjensi turistike. Tranzitim mallrash nga te gjitha pikat kufitare te shqiperise. Importi dhe eksporti i te gjitha llojeve te mallrave dhe tregtimi i tyre me shumice e pakice. Perfaqesime eksluzive per abonime gjithashtu per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloje aktiviteti me qellim tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezanes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te veprimtarise se saj..

Përvoja e T.N.T EXPRESS ALBANIA

Të gjitha ato vite që T.N.T EXPRESS ALBANIA vepron në tregun e Shqipërisë, na bën krenar të përmendim disa nga bashkëpunimet me sukses me kompanitë më prestigjioze në Shqipëri si:

Banka e Shqiperise, Telekom Albania, Vodafone Albania, Banka e Përgjithshme e Societe, Banka Kombëtare e Greqisë, Alpha Bank, Banka Credins, NOA Bank,Banka Kombëtare Tregetare, Telekom Shqipëri, Tirana Bank, LM, Ericson International, Ernst & Young, Raiffeisen Bank, Sicred, Atlantik , Sigal dhe shumë të tjerë.

Historiku T.N.T EXPRESS ALBANIA SHPK :

T.N.T EXPRESS ALBANIA SHPK ka filluar dhe vazhdon  prej 13 vjet në  shërbimin postar në Shqipëri pikerisht me  Mbledhjen, transportin dhe dorëzimin e dërgesave bazuar ne sherbimin  derë më derë (nga dera në derë e dërguesit dhe marrësit).

T.N.T EXPRESS ALBANIA SHPK  është e pranishme në më shumë se 50 qytete në Shqipëri.

T.N.T EXPRESS ALBANIASHPK  u prezantua në tregun shqiptar në vitin 2005 me sherbimin Postare te dorezimit dhe kthimit te Konfirmimit  ( PROOF OF DELIVERY ).

T.N.T EXPRESS ALBANIASHPK  aktualisht ka një rrjet shpërndarës prej mbi 95 degë dhe shperndares  në të gjithë vendin që ofrojnë shërbim çdo ditë të javës. T.N.T Express Albania i përgjigjet nevojave të klientëve në 7 ditë në javë.

T.N.T EXPRESS ALBANIASHPK  ka rekrutuar ,trajnuar profesionalisht stafin per te ofruar sherbimin postar Ne baze te Kerkesave Te tregut.

Rrjeti ynë i shërbimit është zgjeruar në të gjithë Zonën e Shqipërisë duke hapur degët e saj dhe duke ofruar shërbime ndërlidhëse.

Rrjeti I Transportit T.N.T EXPRESS ALBANIA

Shërbimi Postar i T.N.T EXPRESS ALBANIA operon me transportin vendas në të gjitha akset kryesore në Shqipëri. Koha e punës është 7 ditë  te javes.

RRETH NESH 1 -rrjeti
RRETH NESH 2 - Adresat-ne-Rrethe-1